f35 savaş uçaklarının alımı ertelenmiş!

28 03 2011

TBMM Başkanlığına,

Aşağıda yazılı soru önergemin Milli savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından cevaplanması için gereğini saygılarımla arz ederim.

( 25 Mart 2011 )

I.  F-35 A savaş uçaklarının siparişi ile ilgili anlaşma TBMM ne sunulduğu zaman, 22 Mayıs 2008 tarih, 108 inci Birleşimde yapmış olduğum konuşmada, bu anlaşmanın tamamen sakat olduğunu ve yazılım kodları ile bunlar üzerinde tadilat yapma hakkının ABD’ den kesin olarak sağlanacağı hususunda bir garanti alınmadan yapılacak bir sipariş anlaşmasının Türkiye’nin çıkarlarına uygun olmadığını ve bunun Türkiye’nin temel milli yararlarına karşı bir hareket olacağını belirtmişmiş ve özellikle şu hususları vurgulamıştım: Yazının devamını oku »

Reklamlar
çukurca/hantepe iddiaları ile ilgili olarak

11 08 2010

TBMM Başkanlığı’na

Bir süredir çeşitli gazetelerde Türk Silahlı Kuvvetlerini son derece ağır bir şaibe altında bırakan ve Türkiye’nin PKK terörüyle mücadele çabasını temelden çökertebilecek nitelikte vahim bir iddiaya yer verilmektedir. Bu iddiaya göre, PKK’nın 19 Temmuz günü Çukurca/Hantepe mevziine yapmış olduğu baskında 7 askerimizin şehit olması inanılmaz bir ihmal ve davranış nedeniyle vukubulmuştur. Yazının devamını oku »

atilla kıyat ve faili meçhul cinayetler devlet politikası iddiası?

5 08 2010

TBMM Başkanlığı’na,

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. ( 05/08/2010 )

2 Ağustos 2010, pazartesi günü Habertürk TV kanalında yayınlanan ‘’ Sansürsüz ‘’ isimli program’da Em. Koramiral Atilla Kıyat tarafından 1993 – 1997 yılları arasında işlenen faili meçhul cinayetlerin devlet politikası olduğu anlamına gelen açıklamalar yapılmıştır. Yazının devamını oku »

İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine saldırıları nedeniyle İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı

9 07 2010

TBMM BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yazılı soru önergemin Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

1) Sayın Bakan, Dışişleri Bakanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının TBMM’nde görüşülmesi sırasında Meclis kürsüsünden İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine saldırıları nedeniyle İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından kınanmış olduğu söylediniz.

Ben de bu iddianıza karşılık söz alarak, ifadenizin tamamen gerçek dışı olduğunu ve kamuoyunu bilinçli olarak yanıltmayı öngördüğünü belirtmek suretiyle sizi Meclis kürsüsünden doğruları açıklamaya davet ettim. Kanun Tasarısı’nın TBMM’de cereyan eden uzun tartışma sürecinde talebimi yerine getirmekten kaçındınız. Bunun üzerine tekrar söz  alarak, kamuoyunu aldatmaya yönelik  tutumunuzun İsrail’e yönelik  taleplerimiz açısından ciddi sonuçları olacağı kaygısıyla, sizden  tekrar kınama konusunda  gerçek durumu  açıklamanız talebinde  bulundum.  Dışişleri Bakanı olarak taşıdığınız sorumluluk, benim sorularımı yanıtlamanızı gerektiriyordu. Ancak, sorularımı ısrarla yanıtlamaktan kaçındınız ve konuyu karanlıkta bırakmayı yeğlediniz. Yazının devamını oku »

İstanbul’da satılan kamuya ait iki araziye ilişkin

9 04 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıda kayıtlı soruların Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini tensiplerine saygılarımla arz ederim.

Karayolları Genel Müdürlüğü‘nün İstanbul Zincirlikuyudaki 96 bin 500 metrekarelik arazisi 7 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda Zorlu Gayrimenkul’ e, İstanbul Belediyesinin Leventteki 46 bin 241 metrekarelik ticaret ve konut arazisini barındıran İETT Garajı arsası 21 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda Sama Dubai Şirketine satılmış olduğu malumlarınızdır. Yazının devamını oku »

“Tarla Kuşlu Ev”

27 03 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS BAŞKANLIĞINA

Aşağıda kayıtlı soruların Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.( 27 Mart 2007 )

Roma’da gösterime giren “Tarla Kuşlu Ev” adlı film, Türkiye aleyhinde Ermeni soykırımı propagandası yapan, Türkleri uygarlıktan nasibini almamış, canavar ruhlu, vahşetten zevk alan kişiler olarak tanıtan sahneleri içeren ve Türk tarihini çarpıtan ve lekeleyen bir niteliğe sahiptir.

Bu film,  Avrupa Konseyi’ne  bağlı, yönetiminde Türkiye’nin de temsil edildiği “Eurimages” adlı kuruluşun sağladığı kaynakla  finanse edilmiştir. Türkiye, “Eurimages”’a her yıl 1 milyon Avro ödemektedir. Bu itibarla Ermeni soykırım propagandası yapan sözkonusu filmi Türkiye 1milyon Avro ile finanse etmiş olmaktadır. Yazının devamını oku »

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımı

4 04 2006

TÜRKİYE BÜYÜK  MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda kayıtlı  soruların Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül tarafından  yazılı olarak  cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

30 Mart 2006 tarihinde  toplanan Dışişleri Komisyonu, üyelerinden üçünün ret oyu verdiği 1/1185 sayılı  “Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti ile  Japonya Hükümeti  Arasında Kaman Kalehöyük Arkeoloji  Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin  Nota,  Görüşme Tutanakları ve Müzakere  Kayıtlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” ‘nı  kabul ederek, onaylanmak üzere TBMM Genel Kurulu’na sevk edilmesine karar vermiştir.

Yazının devamını oku »