f35 savaş uçaklarının alımı ertelenmiş!

28 03 2011

TBMM Başkanlığına,

Aşağıda yazılı soru önergemin Milli savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından cevaplanması için gereğini saygılarımla arz ederim.

( 25 Mart 2011 )

I.  F-35 A savaş uçaklarının siparişi ile ilgili anlaşma TBMM ne sunulduğu zaman, 22 Mayıs 2008 tarih, 108 inci Birleşimde yapmış olduğum konuşmada, bu anlaşmanın tamamen sakat olduğunu ve yazılım kodları ile bunlar üzerinde tadilat yapma hakkının ABD’ den kesin olarak sağlanacağı hususunda bir garanti alınmadan yapılacak bir sipariş anlaşmasının Türkiye’nin çıkarlarına uygun olmadığını ve bunun Türkiye’nin temel milli yararlarına karşı bir hareket olacağını belirtmişmiş ve özellikle şu hususları vurgulamıştım:

  • ABD’nin F-35’lerin elektronik savaş sistemlerini kontrol eden yazılım kodlarını Türkiye’ye vermeyi reddettiği ve bu yazılımların yerine milli yazılımın ikame edilmesine kesinlikle müsaade etmediği, en önemlisi de bu husustaki kararını değiştirmek hususunda yetkili Türk makamlarına en ufak bir ümit dahi vermediği bilinmektedir.
  • Oysa görev misyonuna uygun bir elektronik yazılım koduyla donatılmamış olan uçakların milli strateji çerçevesinde savunma misyonlarını yerine getirmeleri mümkün değildir.  Gerçekte,  görev misyonuna uygun yazılım koduyla donatılmamış en modern uçak dahi ses süratinin üstünde uçan bir soba borusundan farksızdır.  Bu itibarla, ABD’den milyarlarca dolar karşılığında alacağımız F-35 uçaklarının Türkiye açısından askeri yararının, 2 mach (mak) süratinde uçan soba borularından pek farklı olmayacağı açıktır.  İngilizlerin, Falkland savaşında eksik yazılım kodlarına sahip olmaları nedeniyle kaybettikleri 36 uçak bu söylediklerimi kanıtlayan en çarpıcı örnektir.
  • ABD’nin F-35 uçakları için de yazılım kodlarını vermeyeceğini gösteren son 30 yıl zarfında yaşadığımız dört olumsuz tecrübe mevcuttur: ABD,  ikinci ve üçüncü nesil F-16’lar, Bell-Tekstron helikopterleri (bu alım gerçekleşmemiştir), AWACS uçakları ve en son aldığımız 30 adet F-16 Blok50 uçakları için yazılım kodlarını vermemiştir. Türk yetkililer, her seferinde büyük bir saflıkla “belki ABD tutumunu değiştirir” düşüncesiyle hareket etmişler, ancak her seferinde umutları boşa çıkmıştır.
  • Şimdi Savunma Bakanlığı, F-35 uçakları projesine katılarak bu hatayı beşinci defa tekrar etmektedir.  Bu affedilmez bir hatadır.
  • Bu bakımdan, yazılım kodlarının muhakkak elde edilmesi ve milli yazılımın bu uçaklara entegre edilmesinin garanti edilmesi sağlanmadan Türkiye’nin F-35 projesine katılması ve bu yasa tasarısının onaylanması akla ziyandır.

II.  Son günlerde basında yer alan ve tekzip edilmeyen haberlerden, “Savunma Sanayi İcra Komitesinin son toplantısında Türkiye Cumhuriyetinin satın alınması konusunda mutabakata vardığı 16 Milyar Dolar tutarındaki 100 adet F-35A savaş uçağı anlaşması ile ilgili olarak Amerika’nın yazılım kodlarını vermeyi ret etmesi dolayısıyla Türkiye’nin siparişi ertelemiş olduğu hususunda bir karar alındığı” öğrenilmiştir. Bu durumda Sayın Savunma Bakanı’nın şu sorularımı yanıtlamasını rica ediyorum:

1. Erteleme kararı Türkiye ye ne gibi bir avantaj sağlayacaktır. Bu şekilde yazılım kodlarının tarafımıza verilmesini ABD ye kabul ettirebileceğimizi bekliyor muyuz?

2. Siparişin ertelenmesinin Türkiye açısından nasıl bir sakıncası olabilir?

3. ABD’nin, F-35 siparişi veren ülkelerden Avusturalya’ya yazılım kodlarını ve bunları tadil hakkını sağlarken, NATO müttefiki Türkiye’ye bu imkânı tanımamış olması. ABD bu tutumunu muhafaza ettiği takdirde, Türk Hükümeti’nin F-35’lerin alınmasında ısrar etmesi akılcı bir hareket olmamaktan da öteye, ulusal çıkarları göz göre göre ihlal etmek olacaktır. Zira 16 milyar dolar gibi büyük bir meblağın, savunma ihtiyaçları için etkin biçimde kullanılamayacak hava filolarına bağlanarak heba edilmesi, hava kuvvetlerimizin yenilenip modernleşmesini engelliyerek, Türk Hava Kuvvetleri’nin görevini yapmasını da zorlaştıracaktır.

4. Bu durumda, yani ABD’den F-35 uçaklarının yazılım kodlarının ve bunları tadil hakkının elde edilmemesi durumunda, bu projeden zamanında vazgeçmek ve Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını başka kaynaklardan sağlamak akılcı bir hareket olmayacak mıdır?

5. F-35 projesinden vazgeçildiği takdirde şimdiye kadar yaptığımız ve birkaç milyar dolara baliğ olan ödemeleri geri almak imkânımız olmayacağı düşünülmektedir. Bu durumda, zararımız ne kadar olacaktır?

6. Bu konuya tümcel bir bakış, ABD’den yazılım kodları ve bunların tadil hakkının alınacağı hususunda gerekli garantiyi sağlamadan F-35 projesinin Türkiye adına imzalanmasının ve bunun ardından milyarlarca dolar ödeme yapılmasının, hatalı muhakeme, yeteneksizlik ve öngörü noksanlığından da öteye, devletin güvenliğini tehlikeye atan ve temel milli yararlara karşı bir eylem olarak nitelenmesini gerektirmektedir. Bu görüşten hareketle, bu fahiş hatayı yapanları ortaya çıkarmak amacıyla gerekli soruşturmayı yaptıracak mısınız?

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=89994

Reklamlar

İşlemler

Bilgi
%d blogcu bunu beğendi: