İstanbul’da satılan kamuya ait iki araziye ilişkin

9 04 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıda kayıtlı soruların Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini tensiplerine saygılarımla arz ederim.

Karayolları Genel Müdürlüğü‘nün İstanbul Zincirlikuyudaki 96 bin 500 metrekarelik arazisi 7 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda Zorlu Gayrimenkul’ e, İstanbul Belediyesinin Leventteki 46 bin 241 metrekarelik ticaret ve konut arazisini barındıran İETT Garajı arsası 21 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda Sama Dubai Şirketine satılmış olduğu malumlarınızdır.

Bu satışlar ile ilgili olarak birçok tereddüdün bulunduğu ve bazı sivil toplum kuruluşlarının satışların iptali için dava açtıkları basına intikal etmiştir. Önemli bir kaygı unsuru, bu arazilerin şahıs arazisi iken kamulaştırıldığı, dolayısıyla kamu yararının söz konusu olmadığı bir durumda satılmayıp eski sahiplerine iade edilmesi gerektiği görüşünden kaynaklanmaktadır. ( Bk: Yiğit Bulut, Radikal Gazetesi, 6 Nisan 2007, “ Bu İnşaatlar Yapılamaz “ başlıklı yazısı )
Bu bakımdan Sayın Başbakan’dan şu soruların cevaplandırılmasını rica ediyorum:

1) Arazilerin Kara Yolları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Belediyesinin mülkiyetine geçiş şekli nedir? Bahsi geçen arazilerin şahıs arazileri iken kamulaştırılarak devletin kurumlarının kullanımına sunuldukları doğrumudur?

2) Arazilerin kamulaştırılma gerekçeleri nelerdi? Bu gerekçeler yerine getirilmiş midir? Gereksinin niçin ortadan kalkmıştır?

3) Bu araziler kamulaştırılmış araziler iseler ve bunlar üzerinde kamunun kullanım gereksinimi ortadan kalkmış ise eski sahiplerine iadeleri gerekmez mi?

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_gd_22.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=53338

Reklamlar

İşlemler

Bilgi
%d blogcu bunu beğendi: