Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımı

4 04 2006

TÜRKİYE BÜYÜK  MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda kayıtlı  soruların Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül tarafından  yazılı olarak  cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

30 Mart 2006 tarihinde  toplanan Dışişleri Komisyonu, üyelerinden üçünün ret oyu verdiği 1/1185 sayılı  “Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti ile  Japonya Hükümeti  Arasında Kaman Kalehöyük Arkeoloji  Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin  Nota,  Görüşme Tutanakları ve Müzakere  Kayıtlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” ‘nı  kabul ederek, onaylanmak üzere TBMM Genel Kurulu’na sevk edilmesine karar vermiştir.

Anlaşmayı değerlendirdiğimizde, anlaşmanın ayrılmaz bir bölümünü oluşturan  30 Eylül 2005 tarihli “Usule İlişkin Ayrıntılar Hakkında Görüşme Tutanakları”nın  3. maddesinde:

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin  hiçbir görevlisi Japon  vatandaşlarının  yukarda sözü geçen  Nota Teatisinin  4. paragrafında  bahsedilen  ürün ve  hizmetlerin  alımına  ilişkin işlerinin  herhangi bir  parçasını  üstlenemez.”  denilmektedir.

Bu ifade, T.C. Hükümeti  görevlilerinin  yapılacak sözleşme ve işlemlere  alışıldığı üzere  dahil olduklarını, bu tür işlemlerden menfaat sağladıklarını  varsaymaktadır ve  bu şekliyle kabul edilmesi Meclis’in bu değerlendirmeyi onayladığı anlamına gelecektir ve Türkiye Cumhuriyeti açısından son derece haysiyet kırıcıdır.

Diğer taraftan, anlaşmaya konu olan nota’nın 6. maddesinin  1 ( d ) fıkrası da aşağıdaki gibidir:

“Onaylanmış sözleşmeler  çerçevesindeki  tedarik edilecek ürün ve hizmetler için  konabilecek gümrük resimleri,  yurtiçi vergiler,  ve diğer mali harçlardan  Japon vatandaşlarının muaf tutulması.”

Bu  madde ile, Japon vatandaşlarının lehine, Türk mali mevzuatına tamamen aykırı  bir muamele yapılmış olacaktır.

Bu  bakımdan Sayın Dışişleri Bakanımızdan şu soruların cevaplandırılmasını arz etmekteyim:

1)   Türkiye için haysiyet kırıcı niteliği gayet açık olan, söz konusu hibe anlaşması hangi gerekçe ile yapılmıştır?  Ulusal onur  ve gururuna önem veren bir ülke böyle bir anlaşmayı imzalayabilir mi? Bu anlaşmanın TBMM tarafından onaylanması, Türk Hükümeti görevlilerinin bu tür ticari işlemlerden kendilerine menfaat sağladıkları  anlamına gelmez mi ?

2)   Bu anlaşma çerçevesinde Japon vatandaşlarına sağlanacak muafiyet, vergi mevzuatımıza uygun mudur ? TBBM’den daha önce böylesine kapitülasyonları çağrıştıran başka bir anlaşma geçti mi?

3)   Japonya ile yapılan bu anlaşma bundan sonra Türkiye’nin diğer ülkelerle yapacağı diğer anlaşmalar için de emsal teşkil etmez mi?

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_gd_22.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=42408

Reklamlar

İşlemler

Bilgi
%d blogcu bunu beğendi: