Sivas Milletvekili Selami Uzun’un sözleri nedeniyle

1 07 2003

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekilimiz Sayın Elekdağ, yine, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Genel Kurula hitap eden Sayın Uzun’un konuşmaları sırasında kendi isminden açıkça bahsetmek suretiyle yanlış anlamaya sebep verecek ifade kullandığından, İçtüzüğümüzün 69 uncu maddesine göre söz talebinde bulunmuştur. Başkanlığımızca talep yerinde görülmüş ve Sayın Elekdağ’ın engin tecrübesiyle, bir sataşmaya meydan vermeyecek şekilde, kısa ve öz olarak açıklama yapacağını ümit ediyoruz.

– Sayın Başkan, çok teşekkür ederim.

Değerli arkadaşım Selami Uzun, zannediyorum, o konuşmamla ilgili bazı hususları yanlış yorumladı. O bakımdan, bir iki açıklama getirmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, birincisi şudur: 57 nci hükümetin Ulusal Programa yaklaşımını bir ölçüt olarak almak ve bununla hükümetimizin tutumunu mukayese etmek yanlıştır. Bildiğiniz gibi, 57 nci hükümet, ne Katılım Ortaklığı Belgesi üzerinde ne de Ulusal Program üzerinde, kendi içinde bir anlayış ortaya çıkarabilmişti. Bir anlayış ortaya çıkaramayınca, tabiatıyla, bunu Meclise getirip, burada layıkı veçhile tartışması da söz konusu olamazdı. Ben, o bakımdan, bunun herhangi bir şekilde bir ölçüt olarak alınmasının çok yanlış olacağı kanısındayım.

Değerli arkadaşlarım, ikinci belirtmek istediğim husus şudur: Ekonomi konusunda söylediğim hususlar, bunlar benim kendi yorumlarım değil, bunlar Hazine Müsteşarlığının ve aynı zamanda Devlet İstatistik Enstitüsünün verdiği rakamlardır. Ben, bunlara dayanarak bazı gerçekleri dile getirdim, herhangi bir şeklide bir yorum yapmadım esas itibariyle. Şimdi, yani, netice itibariyle, Amerikan ekonomik işlerden sorumlu Bakan Yardımcısı Alan Larsen’in ağzına kelimeleri de ben koymadım, onun da yaptığı bir değerlendirme var bu konuda.

Şimdi, ekonomimiz tabiatıyla bu hükümet tarafından hasta hale getirilmedi, hasta elinize geldi; ama, hastalık devam ediyor; bu hastalığa doğru dürüst bir ilaç vermek lazım; bu ilaç da değerli arkadaşlarım, vergi sisteminde aranmalıdır, vergilemede aranmalıdır. Kamu maliyesinin Türkiye’deki sorunlarının çözüleceği yer, vergileme alanındadır, bunun başka bir yolu yoktur, kısa ve uzun vadede bu böyledir. O bakımdan, yapılacak olan husus açık; yani, vergileri aşağıya doğru indirmemiz        -tabiatıyla, adalet ilkeleri çerçevesinde- bunu mümkün olduğu kadar geniş bir tabana yaymamız ve bunun yanında da, kayıtdışı ekonomiyi mümkün olan ölçüde azaltmamızdır. Böyle bir tatbikatın yapacağı en önemli husus da, faizleri aşağıya doğru çekmek olacaktır değerli arkadaşlar. Böyle bir durumda, devlet, piyasadan devamlı olarak borç almaktan kurtulacaktır, faizler aşağıya doğru inecektir; ilaç budur; bunun başka bir yolu yok. Bugün, Türkiye’de bir çoğunluk hükümeti var. Bu çoğunluk hükümeti bunun üzerine cesaretle gittiği takdirde, emin olun, Cumhuriyet Halk Partisi tam anlamıyla sizin yanınızda yer alacaktır. Beraberce bu işi yapma imkânımız varken neden yapmayalım?!

Reklamlar

İşlemler

Bilgi
%d blogcu bunu beğendi: