Amerikalı Bilim Adamlarının Açıklaması

19 05 1985

Amerikalı Bilim Adamlarının Açıklaması (19 Mayıs 1985)

ABD Temsilciler Meclisi Üyelerinin Dikkatine,

Türk, Osmanlı araştırmaları ve Ortadoğu üzerine uzmanlaşmış, aşağıda imzaları bulunan Amerikalı akademisyenler, ABD Temsilciler Meclisi’nin 192 sayılı kararında kullanılan dilin birçok açıdan yanıltıcı ve/veya yanlış olduğu görüşündedirler.

” İnsanlık dışı Davranışları Anma Milli Günü” kavramına tam olarak destek vermemize karşın, sözkonusu metinde dikkat çekilen aşağıdaki kısmı kabul edilemez buluyoruz:

“… Türkiye’de 1915 ve 1923 yılları arasında gerçekleştirilen soykırımın kurbanları olan 1,5 milyon Ermeni kökenli insan…”

Çekinceleriniz “Türkiye” ve “soykırım” sözcüklerinin kullanılması konusunda odaklanmakta olup aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

* 14. yüzyıldan 1922’ye kadar, günümüzde Türkiye olarak, daha doğrusu “Türkiye Cumhuriyeti” olarak adlandırılan alan, çok dinli, çok uluslu bir devlet olan Osmanlı İmparatorluğunun bir parçasıydı. Nasıl Habsburg İmparatorluğunu günümüz Avusturya Cumhuriyeti ile eş saymak yanlışsa, Osmanlı İmparatorluğunu, Türkiye Cumhuriyeti ile bir tutmak da yanlıştır. Günümüz Türkiye Cumhuriyetinin 1923 yılında kurulmasıyla sonuçlanan Türk Devrimiyle 1922’de tarih sahnesinden silinmiş olan Osmanlı imparatorluğu, şu anda Güneydoğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da bulunan ve sadece bir tanesinin Türkiye Cumhuriyeti olduğu 25’ten fazla devletin topraklarını ve halklarını bünyesinde barındıran bir devletti. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı zamanında gerçekleşen hiçbir olaydan sorumlu tutulamaz. Ancak kararda “Türkiye” adını kullanarak kararı yazanlar 1915 ve 1923 yılları arasındaki “soykırım” ın sorumluluğunu Türkiye’ye yüklemek istemişlerdir.

* “Soykırım” suçlamasına gelince, bu açıklamayı imzalayanların hiçbiri Ermenilerin çektikleri acıların boyutlarını küçümseme amacını taşımamaktadır. Aynı şekilde sözkonusu bölgedeki Müslüman halkın da acılarının farklı şekilde değerlendirilemeyeceği görüşündeyiz. Şu ana kadar ortaya konan kanıtlar, toplumlararası bir iç savaşın, (Müslüman ve Hristiyan gruplar arasındaki) Birinci Dünya Savaşı sırasındaki bulaşıcı hastalıklar, kıtlık ve Anadolu ve çevresindeki alanlardaki katliamlar ve acılar ile daha da karmaşık bir hale geldiğine işaret etmektedir. Gerçekten de sözkonusu yıllar boyunca, bölgede, geçen on yılda Lübnan’da yaşanan trajediden çok farklı olmayan bir sürekli savaş durumu yaşanmıştır. Hem Müslüman hem de Hristiyan nüfus arasındaki kayıplar büyük rakamlardadır. Ancak saldırgan ve masum olanı ayırdedebilmek, çok sayıda Hristiyan kadar Müslümanın da içinde bulunduğu Doğu Anadolu halkının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayların nedenlerini belirleyebilmek için tarihçilerin ulaşmaları gereken daha birçok belge ve bulgular vardır.

Tarihi devlet adamları ve politikacılar yapar, bilimadamları ise yazar. Bu sürecin işlemesi için bilimadamlarına, geçmişteki devlet adamları ve politikacıların yazılı kayıtlarına ulaşabilme şansı verilmelidir. Şimdiye kadar, konuyla ilgili olan Sovyetler Birliği, Suriye, Bulgaristan ve Türkiye’nin arşivlerinin büyük kısmı tarihçilere kapalı tutulmuştur. Bu arşivlere ulaşılıncaya kadar Temsilciler Meclisinin 192 sayılı kararı kapsamındaki Osmanlı İmparatorluğunun 1915-1923 yılları arasındaki tarihi tam olarak bilinemez.

Biz ABD Kongresinin bu ve bununla ilgili konularda tarih arşivlerinin tam olarak açılmasını teşvik etmesi ve tarihsel olaylar hakkında, tam aydınlığa kavuşturulmadan ithamlarda bulunmaması gerektiğine inanıyoruz. Temsilciler Meclisinin 192 sayılı kararındaki gibi ithamlar kaçınılmaz olarak Türkiye halkı hakkında adaletsiz yargılara varılmasına ve belki ı de tarihçilerin bu trajik olayları anlamakta kaydetmeye başladıkları gelişmeye zarar verilmesine yol açacaktır.

Yukarıdaki yorumların da gösterdiği gibi, Osmanlı-Ermenileri’nin tarihi tarihçiler arasında sıkça tartışılan bir kanundur ve tarihçilerin bir çoğu da 192 sayılı karardaki ifadelere katılmamaktadır. Kongre bu kararı kabul ederse, tarihsel sorunun hangi yanının doğru olduğuna yasa yolu ile karar vermeye çalışmış olacaktır. Tarihsel olarak şüpheli varsayımlara dayalı böylesine bir karar, sadece dürüst tarihsel araştırmaya zarar verir ve Amerikan yasama sürecinin güvenirliliğini sarsar.

19 Mayıs 1985

192 Sayılı Karar Hakkında ABD Temsiciler Meclisi Üyelerine Muhatap Bildiriyi İmzalayanların Litesi

RIFAAT ABOU-EL-HAJ

Tarih, Profesör
Long Beach, California State Üniversitesi

DANIEL G. BATES

Antropoloji,Profesör
Hunter Yüksekokulu New York Şehir
Üniversitesi

SARAH MOMENT ATIS
Türk Dili ve Edebiyatı, Doçent Madison, Wisconsin Üniversitesi

ÜLKÜ BATES
Sanat tarihi, Profesör
Hunter Yüksekokulu-New York Şehir
Üniversitesi

KARL BARBIR
Tarih, Doçent
Siena Yüksekokulu (New York)

GUSTAV BAYERLE
Ural-Altay Çalışmaları, Prof..
İndiana Üniversitesi

İLHAN BAŞGÖZ
Ural&Altay Çalışmaları Bölümü
Türk Araştırmaları Programı Direktörü
İndiana Üniversitesi

ANDREAS G. E. BODROGLIGETTI

Türk&İran Dilleri, Prof.
LosAngeles, California Üniversitesi

KATHLEEN BURRILL
Türk Araştırmaları, Doçent, Columbia Üniversitesi

ALAN FISHER
Tarih, Profesör, Michigan Üniversitesi

TIMOTHY CHILDS
Prof. Eğitmen
Johns Hopkins Üniversitesi, SAIS Enstitüsü

MICHAEL FINEFROCK
Tarih, Profesör
Charleston Yüksekokulu

SHAFIGA DAULET
Siyaset Bilimi, Doçent
Connecticut Üniversitesi

WILLIAM HICKMAN
Türkçe, Doçent
California Berkeley Üniversitesi

RODERIC DAVISON
Tarih, Profesör
George Washington Üniversitesi Washington D. C

FREDERICK LATIMER
Tarih, Emekli Doçent
Utah Üniversitesi

WALTER DENNY
Sanat Tarihi&Yakın Doğu Araştırmaları
Ordinaryüs Profesör Massachussets Üniversitesi

JOHN HYMES
Tarih, Profesör
Glenville State Yüksekokulu
Batı Virginia

DR. ALAN DUBEN
Antropolog, Araştırmacı, New York

DR. HEATH W. LOWRY
Türk Araştırmaları Enstitüsü, İnc.
Washington, D.C.

ELLEN ERVIN
Türkçe, Araştırmalar Doçenti
New York Üniversitesi

HALİL İNALCIK
Osmanlı Tarihi, Profesör
Amerikan Sanat&Bilim Akademisi Üyesi
Chicago Üniversitesi

CAESAR FARAH
İslam&Ortadoğu Tarihi, Profesör
Minnesota Üniversitesi

RALPH JAECKEL
Türkçe, Doçent
Los Angeles, California Üniversitesi

CARTER FINDLEY
Tarih, Profesör
Ohio State Üniversitesi

RONALD JENNINGS
Tarih&Asya Araştırmaları, Doçent
Illinois Üniversitesi

CORNELL FLEISCHER
Tarih, Doçent
Missouri, Washington Üniversitesi

CORNELL FLEISCHER
Tarih, Doçent
Missouri, Washington Üniversitesi

PETER GOLDEN
Tarih, Profesör
Newark, Rutgers Üniversitesi

MICHAEL MEEKER
Antropoloji, Profesör
San Diego, California Üniv

TOM GOODRICH
Tarih, Profesör
Pennsylvania, Indiana Üniversitesi

JAMES KELLY
Türkçe, Misafir Doçent
Utah Üniversitesi

ANDREW COULD
Osmanlı Tarihi, Doktor
Arizona, Flagstaff

KERİM KEY
Yardımcı Profesör
Washington D.C. Southeastem Üniversitesi

WILLIAM GRISWOLD
Tarih, Profesör
Colorado State Üniversitesi

METİN KUNT
Osmanlı Tarihi, Profesör
New York

TIBOR HALASI-KUN
Türk Araştırmaları, Profesör
Colombia Profesör

WILLIAM OCHSENWALD
Tarih, Doçent
Virginia Polytechnic Enstitüsü

J. C. HUREWITZ
Yönetim Bilimi, Ordinaryüs Profesör
Orta-Doğu Enstitüsü eski Direktörü, Profesör Colombia Üniversitesi

ROBERT OLSON
Tarih, Doçent
Kentucky Üniversitesi

AVGDOR LEVY
Tarih, Profesör
Brandeis Üniversitesi

WILLIAM PEACHY
Yahudi ve Yakın Doğu Dilleri&Edebiyatlan, Doçent Ohio State Üniversitesi

BERNARD LEWIS
Yakın Doğu Tarihi, Profesör
Princeton Üniversitesi

DONALD QUATAERT
Tarih, Doçent
Houston Üniversitesi

JUSTIN McCARTHY
Tarih, Doçent
Louisville Üniversitesi

HOWARD REED
Tarih, Profesör
Connecticut Üniversitesi

JON MANDAVILLE
Ortadoğu Tarihi, Profesör
Oregon, Portland State Üniversitesi

DANKWART RUSTOW
Siyaset Bilimi, Profesör
New York Şehir Üniversitesi
Lisansüstü Bölümü

EZEL KURAL SHAW
Tarih, Doçent
Northridge, California Üniversitesi

JOHN MASSON SMITH, JR.
Tarih, Profesör
California Berkely Üniversitesi

DR. PHILIP STODDARD
Ortadoğu Enstitüsü Direktörü
Washington, D.C.

DR. SVAT SOUCEK
Türkolog, New York

FRANK TACHAU
Siyaset Bilimi, Profesör
Chicago, Illinois Üniversitesi

ROBERT STAAB
Ortadoğu Merkezi Direktör Yardımcısı
Utah Üniversitesi

RHOADS MURPHEY
Ortadoğu Dilleri, Kültürleri ve Tarihi,
Profesör Columbia Üniversitesi

JUNE STARR
Antropoloji, Doçent
Suny Stony Brook

THOMAS NAFF
Tarih, Profesör
Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Direktörü
Pennsyivania Üniversitesi

JAMES STEWART-ROBINSON
Türk Araştırmaları, Profesör
Michigan Üniversitesi

PIERRE OBERLING
Tarih, Profesör
Hunter Yüksekokulu
New York Şehir Üniversitesi

JOHN WOODS
Ortadoğu Tarihi, Doçent
Chicago Üniversitesi

STANFORD SHAW
Tarih, Profesör
Los Angeles, California Üniversitesi

MADELINE ZILFI
Tarih, Doçent
Maryland Üniversitesi

ELAINE SMITH
Türk Tarihi, Doktor Emekli Dışişleri Görevlisi Washington, D.C.

METİN TAMKOÇ
Uluslararası Hukuk, Profesör
Texas Tech. Üniversitesi

GRACE M. SMITH
Türkçe, Misafir Eğitmen
California Berkely Üniversitesi

DAVID THOMAS
Tarih, Doçent
Rhode Island Yüksekokulu

DONALD WEBSTER
Türk Tarihi,Emekli Profesör

MARGARET L. VENZKE
Tarih, Doçent
Dickinson Yüksekokulu (Pennsylvania)

WARREN S. WALKER
İngilizce, Profesör
Türkçe Sözlü Hikayeler Arşivi Direktörü
Texas Tech. Üniversitesi

WALTER WEIKER
Siyaset bilimi, Profesör
Rutgers Üniversitesi

Reklamlar

İşlemler

Bilgi
%d blogcu bunu beğendi: